Är det tillåtet att skratta i fängelset?

Humor är en viktig del av mitt liv. Jag har med åren (53 år), lärt mig att skratta hjärtligt åt mig självoch mina egna tillkortakommanden, för att låta bli att fastna i självömkan. 

Därför var jag glad när det i min utbildning togs upp också vikten av humor i arbetet som socionom. Att humor är viktigt i bemötandet av människor i alla livssituationer. Jag har nu varit på Snellu som praktikant i fem veckor och här lärt mig mera om vad humor i det dagliga arbetet innebär. 

Att skratta tillsammans kan vara ett sätt att lätta på trycket om en är nervös för att första gången komma med i ett kamratstödssamtal. Humor kan behövas då någonting i livet har gått snett och det känns svårt att öppna upp problemet med stort allvar. För barn är det viktigt att få dela sin glädje med vuxna. Att skratta tillsammans i arbetsgemenskapen är viktigt för personalen för att kunna upprätthålla en glädje i arbetet och för att få en ibland välbehövlig distans till sig själv och sina känslor. 

Att skratta är viktigt, med andra ord.

Och jo, det går att skratta i fängelset, även om det där, precis som med alla människor i alla miljöer, finns teman som kan vara känsliga. Också i fängelsemiljön har det varit enklast att skratta med internerna om min egen okunskap. För en som aldrig satt sin fot i ett fängelse tidigare, finns det många dumma frågor att ställa och många humoristiska svar att ge. Att bemöta människor med humor är ett sätt att visa jämlikhet. Om vi kan skratta med varandra, skratta åt varandra, med ömhet, är vi lika värda.

Det mest gripande exemplet jag sett på användningen av humor var en video där en pappa med sin dotter skrattar hjärtligt varje gång de hör en bomb falla i deras stad i Syrien. Pappan hjälper genom deras gemensamma makabra men humoristiska lek, antagligen sin dotter att undvika en del krigstrauman.

Att skratta och ha roligt betyder inte att en är ansvarslös eller okunnig eller ytlig, att skratta tillsammans kan vara ett sätt att dela på sin sårbarhet med andra och få stöd. 

Jag tänker att ett gott skratt kanske inte förlänger livet, men gör livet uthärdligt och får oss att känna en välbehövlig gemenskap.

Tack Snellu och alla anställda för några väldigt lärorika och roliga veckor tillsammans med barn och unga.

Charlotta, socionompraktikant från Arcada.