Yksin

Koronakriisin aikaisissa Snellun blogeissa Maria nosti esiin poikkeustilan synnyttämää luovuutta ja Sanna pohti sitä, kuinka eristäytyminen on nostanut esiin, kuinka hän kaipaa ja arvostaa tiimiä ja yhteisiä hetkiä työkavereiden kanssa. Luovuuden ja sosiaalisten suhteiden teemoista haluan jatkaa ajatuksenvirtaa ja yhteistä ajattelua blogin välityksellä. Luovuus vaatii syntyäkseen usein yksin olemisen tilaa. Luovuutta synnyttävä yksin oleminen on erilaista kuin kipeä yksinäisyys. Kipeä yksinäisyyden kokemus, kun ei ole yhtään kaveria, jolla jutella, koskettaa kouluterveystutkimusten mukaan yläkoulu-, ammattikoulu- ja lukioikäisiä pojista joka kymmenettä ja hieman harvempaa tyttöä. Aivotutkimuksissa on havaittu hylkäämiskokemusten ja fyysisen kivun aktivoivan samoja aivoalueita. Jokainen joskus kokee yksinäisyyden hetkiä, mutta jos…

Read More

Skip to content