Silmänliiketerapiasta apua traumoin ja vaurioittaviin elämänkokemuksiin

Monilla meistä on elämän aikana tapahtunut järkyttäviä kokemuksia, joiden vaikutukset saattavat eri tavoin vaikuttaa elämäämme, vaikka emme sitä tietoisesti huomaisikaan. Traumasta puhutaan silloin, jos kokemukseen liittyy sietokykymme ylittävää uhkaa, todellista tai uhkaavaa kuoleman vaaraa, vakavan loukkaantumisen vaaraa tai uhkaa omaa tai toisen koskemattomuutta kohtaan. Haitallisia ja vaurioittavia kokemuksia ovat myös mm. kova ja kriittinen vanhemmuus, nöyryytykset koulussa, negatiivisuus ja vihamielisyys, rakkaasta ihmisestä eroon joutuminen sekä ongelmat perheessä ja ihmissuhteissa. Vaikka perinteisesti on ajateltu, että sodat, kuolema ja muut henkeä uhkaavat kokemukset aiheuttavat trauman jälkeistä stressiä, tutkimuksissa on todettu, että trauman jälkeisen stressin (PTSD) oireet olivat ihmisillä korkeammat tavallisten vaurioittavien elämänkokemusten…

Read More

Skip to content