Är det tillåtet att skratta i fängelset?

Humor är en viktig del av mitt liv. Jag har med åren (53 år), lärt mig att skratta hjärtligt åt mig självoch mina egna tillkortakommanden, för att låta bli att fastna i självömkan.  Därför var jag glad när det i min utbildning togs upp också vikten av humor i arbetet som socionom. Att humor är viktigt i bemötandet av människor i alla livssituationer. Jag har nu varit på Snellu som praktikant i fem veckor och här lärt mig mera om vad humor i det dagliga arbetet innebär.  Att skratta tillsammans kan vara ett sätt att lätta på trycket om en…

Read More